Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

1. Rekreacyjne gry paintball polegają na wyeliminowaniu członków drużyny przeciwnej, za pomocą kulek z farbą spożywczą w żelatynowej skorupce, wystrzeliwanych z markera (karabinek pneumatyczny) na sprężone powietrzem.

2. Na teren gry paintball mogą wejść gracze wraz z osobami towarzyszącymi (te ostatnie pozostają w strefie bezpieczeństwa).

3. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą dopuszczone do gry.

4. Strzelanie z markerów może odbywać się tylko w wyznaczonym terenie (siatka , taśma ‚uwaga paintball’).

5. Jeśli gracz chce używać własnego markera przed wejściem na pole należy skontrolować prędkość wylotową kulki na chronometrze. Nie może przekroczyć 300 fps. (300 stóp na sekundę).

6. W grze mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, lub za pisemną zgodą rodziców lub prawnego opiekuna, osoby które nie ukończyły j/w.

7. Zabrania się zdejmowania maski w czasie gry oraz na terenie, w którym rozgrywana jest gra. Jeśli gracz zostanie wyeliminowany lub chce zejść z pola z innej przyczyny, zobowiązany jest unieść rękę w górę, zabezpieczyć marker (wcisnąć zabezpieczenie i założyć zatyczkę na lufę) oraz skierować lufę do ziemi lub odłożyć marker na ziemię.

8. Poza polem do gry, marker musi być zabezpieczony (musi być wciśnięte zabezpieczenia, a zatyczka założona na lufę), a lufa skierowana ku ziemi.

9. Zabrania się strzelać do przeciwnika z odległości mniejszej niż 5m.

10. Należy stosować się do zaleceń producenta sprzętu (nie przeładowywać butli, nie strzelać z mniej niż 1m w maskę).

11. Zabrania się strzelania poza teren rozgrywki (strzelanie w powietrze, ponad siatkę ochronną).

12. Nie wolno strzelać do osób postronnych oraz do zwierząt.

13. Nie wolno wchodzić na drzewa.

14. Jeśli gracz postanowi zdjąć maskę podczas rozgrywki, trzeba bezwzględnie przerwać strzelanie i powiadomić obsługę.

14. Nie wolno demontować ani samemu regulować markera, tylko zgłosić się do obsługi pola.

15. Jeśli gracz, z własnej winy uszkodzi sprzęt, na skutek niewłaściwego stosowania, poniesie odpowiedzialność materialną. ( Przepis dotyczy umyślnego uszkodzenia, markera, loadera, butli, maski).

16. Jeśli gracz nie będzie stosował się do powyższych przepisów bezpieczeństwa, może zostać usunięty z pola gry, bez możliwości zwrotu wpłaconej gotówki.

17. Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintball, w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.

18. Uczestnik gry potwierdza znajomość powyższych przepisów oraz zobowiązuje się ich przestrzegać,co potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie wypożyczenia.